Om oss

BirkaTech AB bygger,- konsulterar och driver; fiber och trådlösa nätverk för säker kommunikation och styrning. Bolagets kunder är främst företag och kommuner där kvalitet och trygghet är prioriterat.

Företaget bildades 2012 med syfte att skapa ett företag som drar nytta av grundarnas gedigna kompetenser inom telekom- och datanät.

Vi vill medverka till ett bättre fungerande samhälle med användarvänliga, nyttiga och smarta kommunikations-lösningar. Med inriktning på användbarhet och säkerhet ser vi till att tekniken utnyttjas för att hjälpa människor lösa sina uppgifter på bästa sätt. Resultatet blir användarvänliga system som leder till:

  • höjd säkerhet
  • minskad energiförbrukning
  • förbättrad arbetsmiljö
  • bättre utnyttjande av investeringar

Företaget är baserat i Stockholm, med Sverige som huvudmarknad.