Kostnadseffektiva tekniska lösningar

Styrning och Kontroll – M2M (Machine-to-Machine)

BirkaTech erbjuder kommunikationslösningar för styrning och kontroll av teknisk utrustning.

Fiber och Trådlös kommunikation – Bredband.

BirkaTech använder den senaste tekniken för att erbjuda slutkunderna en tillförlitlig och snabb bredbandsuppkoppling via fiber eller trådlöst. Vi tar hand om hela kedjan, från design till upphandling, projektledning, drift och support. Läs mer om våra tjänster här.

Vid  radiolänk ,- trådlöst erbjuder både punkt-till-multipunkt och punkt-till-punkt kommunikation. För båda alternativen använder vi oftast den licensfria delen i 5 GHz-bandet och den mest kostnadseffektiva och tekniskt optimala utrustningen. Birka P2P6

För allt från mindre orter till större städer kan vi erbjuda följande:

  • Punkt till multipunkt kommunikation, d v s från en central punkt till flera kunder. Se bilden ovan.
    Kapacitet: Från 100 Mbps till mer än 1 Gbps
  • Punkt-till-punkt kommunikation, för dedikerad kommunikation mellan två platser.
    Kapacitet: Mer än 1 Gbps