BirkaTech AB bygger och driver IT-nätverk för säker kommunikation och styrning. Vi medverkar till ett bättre fungerande samhälle med användarvänliga, nyttiga och smarta kommunikations-lösningar.

Med inriktning på användbarhet och säkerhet ser vi till att tekniken utnyttjas för att hjälpa människor lösa sina uppgifter på bästa sätt.

Kontakta oss för mer information om våra tjänster.


Adress:
BirkaTech AB
Smidesvägen 12 6tr.
171 41 Solna


Telefon: +46 812056020


Org. nr: 556890-1473